Certifikáty

Absolvujeme pravidelná odborná školení a platné certifikáty jsou vyvěšené v servisu.